Vastgoedrecht

Wat valt er onder vastgoedrecht?

Vastgoedrecht is een rechtsgebied dat zich richt op het reguleren van de aankoop, verkoop, verhuur, financiering, ontwikkeling en gebruik van onroerend goed. Dit omvat onder meer:

 • Eigendomsrecht: dit omvat de juridische rechten en plichten van eigenaren van onroerend goed, zoals eigendomsrechten, gebruiksrechten en erfdienstbaarheden.
 • Huurrecht: dit omvat de regels en wetten die de relatie tussen verhuurders en huurders regelen, waaronder huurcontracten, huurprijzen en opzegging van huurovereenkomsten.
 • Bouwrecht: dit omvat de wet- en regelgeving rondom de bouw, renovatie en sloop van gebouwen en andere constructies, zoals bouwvergunningen, bestemmingsplannen en veiligheidsvoorschriften.
 • Vastgoedtransacties: dit omvat de juridische aspecten van de aankoop en verkoop van onroerend goed, waaronder contracten, overdrachtsbelasting en notariële aktes.
 • Vastgoedfinanciering: dit omvat de juridische aspecten van de financiering van onroerend goed, waaronder hypotheken, leningen en garanties.
 • Milieurecht: dit omvat de wet- en regelgeving rondom de milieuaspecten van vastgoed, zoals bodemverontreiniging, afvalverwerking en energie-efficiëntie.
 • Fiscaal recht: dit omvat de belastingwetten die van toepassing zijn op onroerend goed, zoals onroerendezaakbelasting, overdrachtsbelasting en omzetbelasting.

Kortom, vastgoedrecht omvat een breed scala aan wetten en regels die van toepassing zijn op de juridische aspecten van onroerend goed en de bijbehorende transacties en transactieprocessen.

Wat doe je als vastgoed advocaat?

Als vastgoedadvocaat ben je gespecialiseerd in het vastgoedrecht en adviseer en ondersteun je cliënten bij juridische kwesties die te maken hebben met onroerend goed. Je kunt bijvoorbeeld werken bij een advocatenkantoor dat zich richt op vastgoedrecht, of in dienst zijn bij een vastgoedbedrijf, projectontwikkelaar, woningcorporatie of overheidsinstantie.

De werkzaamheden van een vastgoedadvocaat kunnen onder meer bestaan uit:

Adviseren van cliënten over vastgoedtransacties: je adviseert cliënten over de juridische aspecten van vastgoedtransacties, zoals het opstellen en onderhandelen van koop- en huurcontracten, due diligence-onderzoek en financieringsstructuren.

Vertegenwoordigen van cliënten bij geschillen: je vertegenwoordigt cliënten bij geschillen die te maken hebben met onroerend goed, zoals geschillen tussen huurders en verhuurders, geschillen over eigendomsrechten of geschillen over bouw- of renovatieprojecten.

Onderhandelen en opstellen van contracten: je onderhandelt namens cliënten over contracten en stelt deze op, zoals huurcontracten, koopovereenkomsten, vastgoedbeheercontracten en aannemingsovereenkomsten.

Adviseren over regelgeving: je adviseert cliënten over de juridische aspecten van regelgeving op het gebied van vastgoed, zoals bestemmingsplannen, vergunningen en milieuregels.

Onderzoeken van juridische kwesties: je voert onderzoek uit naar juridische kwesties die te maken hebben met onroerend goed en adviseert cliënten over mogelijke oplossingen.

 

Kortom, als vastgoedadvocaat houd je je bezig met verschillende aspecten van het vastgoedrecht en help je cliënten bij het oplossen van juridische kwesties die te maken hebben met onroerend goed.

Wat doet een vastgoedjurist?

Een vastgoedjurist is een jurist die zich richt op het vastgoedrecht en gespecialiseerd is in de juridische aspecten van onroerend goed. De taken van een vastgoedjurist kunnen variëren, afhankelijk van de organisatie waar hij of zij werkzaam is en de specifieke juridische kwesties waarmee hij of zij te maken heeft. Over het algemeen houdt een vastgoedjurist zich bezig met de volgende taken:

 • Adviseren van cliënten over vastgoedtransacties: een vastgoedjurist adviseert cliënten bij de aan- en verkoop van vastgoed, zoals het opstellen en beoordelen van koop- en huurcontracten, due diligence-onderzoeken en financieringsstructuren.
 • Opstellen van contracten: een vastgoedjurist stelt contracten op, zoals huurcontracten, koopovereenkomsten, vastgoedbeheercontracten en aannemingsovereenkomsten
 • Vertegenwoordigen van cliënten bij geschillen: een vastgoedjurist vertegenwoordigt cliënten bij geschillen die te maken hebben met onroerend goed, zoals geschillen tussen huurders en verhuurders, geschillen over eigendomsrechten of geschillen over bouw- of renovatieprojecten.
 • Adviseren over regelgeving: een vastgoedjurist adviseert cliënten over de juridische aspecten van regelgeving op het gebied van vastgoed, zoals bestemmingsplannen, vergunningen en milieuregels.
 • Onderzoeken van juridische kwesties: een vastgoedjurist voert onderzoek uit naar juridische kwesties die te maken hebben met onroerend goed en adviseert cliënten over mogelijke oplossingen.
 • Opstellen van juridische adviezen: een vastgoedjurist stelt juridische adviezen op voor cliënten over uiteenlopende juridische kwesties op het gebied van vastgoed.

Kortom, een vastgoedjurist houdt zich bezig met verschillende juridische aspecten van onroerend goed en adviseert en ondersteunt cliënten bij juridische kwesties die te maken hebben met vastgoed.

Wilt u meer weten over dit onderwerp ga dan naar Alimentatie-advocaat.nl

Back to top button
ajax-loader