AdvocatenAdvocatenkantoor

Intervisie advocaten

Story Highlights
  • Knowledge is power
  • The Future Of Possible
  • Hibs and Ross County fans on final
  • Tip of the day: That man again
  • Hibs and Ross County fans on final
  • Spieth in danger of missing cut

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) stelt intervisie verplicht voor de waarborging van de kwaliteit van de bij hun aangesloten advocatenkantoren. Iedere advocaat moet minimaal acht uur per jaar (vier keer twee uur) deelnemen aan een intervisiebespreking. Dit kan het beste gebeuren onder begeleiding van een professionele intervisiebegeleider.

 

Waarom is intervisie anders dan een GIO of peer review?

Advocatenkantoren kiezen voor een gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) of een peer review als vervanging voor intervisiegesprek. Dit is echter niet hetzelfde.

GIO-besprekingen hebben vooral betrekking op de dagelijkse praktijkvoering. Hier kunnen de advocaten met elkaar van gedachten wisselen over juridisch inhoudelijke en niet juridisch inhoudelijke vragen. Een van de deelnemers aan de bespreking kan worden aangewezen als begeleider.

Het peer review richt zich meer op de beoordeling van een advocaat. De reviewer is werkzaam in hetzelfde rechtsgebied en kan de gereviewde advocaat adviseren hoe te werk te gaan in bepaalde zaken. Hierdoor wordt de kwaliteit van de gereviewde advocaat bevorderd, hij of zij groeit in zijn of haar vak.

Intervisie echter is erop gericht om in een groep van intervisie advocaten in eenzelfde rechtsgebied het eigen functioneren onder de loep te nemen, maar ook om de praktijkvoering en praktijkuitoefening te bespreken. Bij deze bespreking kunnen zowel partners als medewerkers aanwezig zijn, zolang ieder zich maar veilig voelt om aan dit gesprek deel te nemen en niet het gevoel te hebben door een partner of andere medewerker beoordeeld te worden. Intervisie geschiedt onder leiding van een deskundige als bedoeld onder artikel 26, lid 1, van de Advocatenwet. Deze deskundige moet academisch geschoold zijn en een training hebben gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie.

Bij alle bovengenoemde overlegvormen dienen de advocaten in hetzelfde rechtsgebied te werken. Verder geldt geheimhouding van alles wat wordt besproken.

 

Intervisie advocaten inhuren

Waarom een professionele intervisiebegeleider?

Een professionele intervisiebegeleider ziet er op toe dat de bespreking gestructureerd is, zodat er niet vrijblijvend wordt gesproken, maar verdieping plaatsvindt die bevorderend werkt voor persoonlijke groei van iedere deelnemende advocaat.

Deze begeleider zal er eveneens op toezien dat er sprake is van geheimhouding, zodat er open gesproken kan worden over bepaalde dilemma’s die persoonlijke groei in de weg kunnen staan. Daarbij zal de intervisiebegeleider er op toezien dat deelnemers naar elkaar luisteren en respectvol met elkaar omgaan. Ook, of juist, in confronterende situaties.

 

Kosten

Voor het inhuren van een intervisiebegeleider voor een individuele sessie kunt u rekenen op een bedrag van ongeveer € 75 wanneer deze begeleider fysiek aanwezig moet zijn. Momenteel kan de begeleiding, vanwege de coronamaatregelen, ook nog online plaatsvinden, dan zijn de kosten ongeveer € 55. Het is echter niet bekend hoe lang de NOvA deze onlinesessies nog toestaat.

Als uw advocatenkantoor een intervisiebegeleider voor een bespreking met meerdere advocaten wil inschakelen, dan zijn de kosten ongeveer € 500 voor een dagdeel.

Wat u voor dit bedrag terugkrijgt, is een begeleider die gespecialiseerd is in intervisie en die dus weet hoe deze gesprekken te begeleiden en mensen inzicht te geven in hun eigen functioneren. Daardoor zal de intervisie daadwerkelijk opleveren wat u er van verwacht waarmee aan uw medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om aan hun professionaliteit te werken.

Back to top button
ajax-loader